02 10 12З нагоди Року Віри, який в Католицькій Церкві розпочався 11 жовтня 2012 року і триватиме до 24 листопада 2013 року, Апостольський Пенітенціарій видав Декрет про повний відпуст тим вірним, які протягом цього проміжку часу виконають визначені Церквою умови.

У Декреті наголошено, що це вже другий з черги Рік віри у Католицькій Церкві; перший був проголошений у 1967 році Папою Павлом VI з нагоди 1900-ліття мученицької смерті верховних апостолів Петра і Павла. У наш час, що є періодом великих змін, яких зазнає все людство, Вселенський Архиєрей Венедикт ХVІ проголосив день 50-літнього ювілею від урочистого відкриття ІІ Ватиканського Собору початком другого Року віри, призначеного для визнання правдивої віри та її правильної інтерпретації за допомогою читання та роздумування над Актами Собору та Катехизмом Католицької Церкви. Цією ініціативою Святіший Отець прагне запросити увесь Божий народ, якого він є Вселенським Пастирем, як також й усіх братів у єпископстві, об’єднатись навколо Наступника святого Петра, щоб пригадати цінний дар віри, який ми отримали. Зокрема, у наші часи усі вірні запрошені дати свідчення своєї віри перед іншими в особливих обставинах щоденного життя.

Оскількикоженхристиянинзмагаєдосвятості, аотже, дбаєпрочистотусвоєїдуші, будедужекориснимвеликийдарповноговідпусту (індульґенції), якийЦерква, зоглядунадануЇйсамимІсусомХристомвладу, подаєусімтим, яківиконаютьнеобхіднідляцьогоумови. Апостольська Пенітенціарія, до компетенції якої входить регулювати уділення та вживання повних відпустів, пояснювати правильне значення індульґенцій та розбуджувати побожне бажання вірних їх отримувати, заохочена Папською Радою Сприяння Новій Євангелізації, з увагою до душпастирських вказівок для Року Віри Конґреґації Доктрини Віри, визначила наступні вимоги, через задовільнення яких вірні зможуть отримати щедрі духовні плоди.

Протягом усього Року віри, від 11 жовтня 2012 року до 24 листопада 2013 року, окремі вірні, які щиро розкаялися, належно посповідалися, прийняли Святе Причастя та моляться в наміреннях Святішого Отця, зможуть отримати повний відпуст дочасних кар для себе за особисті гріхи і для померлих:

а) щоразу, як вислухають принаймні три проповіді протягом Святих Місій, або принаймні три лекції про Акти ІІ Ватиканського Собору і про питання Катехизму Католицької Церкви, у будь-якому храмі чи відповідному місці;

б) щоразу, як відвідають з паломництвом одну із Папських Базилік, одні із християнських катакомб, один із катедральних храмів, одне із святих місць, визначене місцевим Ординарієм (Єпархом) на Рік віри (наприклад, Менші Базиліки і Санктуарії, присвячені Пречистій Діві Марії, Святим Апостолам і Святим Покровителям) і там візьмуть участь у якомусь літургійному богослужінні або принаймні залишаться на якийсь достатній час для зосередження з побожними роздумуваннями, закінчуючи їх проказуванням молитви «Отче наш», «Вірую» (у будь-якій дозволеній формі), призиванням Пречистої Діви Марії і, відповідно до обставин, Святих Апостолів чи Покровителів;

в) щоразу, як, у дні, визначені місцевим ієрархом на Рік віри (наприклад, у Господські чи Богородичні празники, у празники з нагоди Святих Апостолів чи Покровителів, у празник посвячення базиліки Святого Петра), у будь-якому святому місці, візьмуть участь в одному із урочистих Євхаристійних Богослужінь чи у Літургії Годин, додаючи до цього молитву «Вірую», у будь-якій дозволеній формі;

г) коли протягом Року віри, у будь-який вільно обраний день, під час відвідин баптистерію чи іншого місця, у якому отримали Святу Тайну Хрищення, відновлять хресні обітниці у будь-якій дозволеній формі.

Далі у Декреті зазначається, що дієцезіяльні та єпархіяльні єпископи, як також і ті, які згідно із правом до них прирівняні, у найбільш придатний у цьому часі день, з нагоди головного богослужіння (наприклад, 24 листопада 2013 року, у празник Ісуса Христа Царя Христа Всесвіту, яким буде закритий Рік віри), зможуть уділити Папське Благословення з повним відпустом, від якого матимуть користь усі вірні, які отримають це Благословення.

Щиророзкаянівірні, якіізсерйознихпричиннематимутьможливостівзятиучастьуцихурочистихбогослужіннях, (якнаприклад, клявзуровімонахині, анахоретитаереміти, вязні, похилівіком, хворі, яктакожті, хтоперебуваєвлікарняхтаіншихмісцяхопіки, безперервнопрацюютьзхворими…), отримаютьповнийвідпуст, натихсамихумовах, якщо, духовнотаудумкахєднатимутьсязприсутнімивірними, особливотоді, колисловаВселенськогоАрхиєреячидієцезальних (єпархіяльних) єпископівтранслюватимутьсяпотелебаченнючирадіо, прокажутьусвоємудомічитам, деїхзастанеперешкода (наприклад, укапличцімонастиря, лікарні, домуопіки, тюрми…) молитву «Отченаш», «Вірую» (убудь-якійдозволенійформі) таінші, відповіднідоРокувіримолитви, жертвуючисвоїтерпіннячитруднощівласногожиття.

ДаліАпостольськийПенітенціарій, прагнучиуможливитиякомогабільшійкількостівірнихдоступдоСвятоїТайниПокаяннятаотриманняБожогопрощення, заохочуємісцевихІєрархівнадатиканонікамтаіншимсвященикамприкатедральниххрамах, чинавітьприінших, визначенихнаРіквірицерквах, поширеніповноваженняприуділенніСвятоїТайниСповіді, дозволяючиїмрозгрішативідгріхів, розрішеннявідякихзастереженеєпископові.

 За матеріалами: Радіо Ватикану